uppsatser

Länk till Ellen Lundborgs uppsats framlagd vid Lunds universitet och belönad av sällskapet 2021:
Länk:

”Kristina”
Karaktären Kristinas plats och funktion i Mobergs Utvandrarepos
Daniela Eriksson, B-uppsats.
PDF-fil

”Och friden sänker sig i min själ”
Gymnasieuppsats, Arild Blid
PDF-fil

Vilhelm Moberg i sin hembygds skolor
Examensarbete, Andreas Håkansson
PDF-fil

”Kung i ett stenrike” respektive ”Livet som bonde”
B-uppsats Hanna Josefsson Läsbarhetsanalys
PDF-fil

Kristina och Kristina
En komparativ analys av persongestaltningen i Vilhelm Mobergs Utvandrarserie
och musikalen Kristina från Duvemåla
Marie Lange
PDF-fil

Utvandrarna och friheten
– En narratologisk undersökning
C-uppsats av Elin Frykholm
PDF-fil

Vilhelm Mobergs Utvandrarna: en litterär skildring av Platons idélära?
En idéhistorisk läsning av Utvandrarna genom intertextuell metod
C-uppsats av Amanda Ekberg
PDF-fil

Det småländska lejonet ryter
kandidatuppsats av Oscar Söderholm
PDF-fil

Religionens roll i människors liv
C-uppsats av Camilla Dahlberg
PDF-fil

Maria, Kristina och Gud
D-uppsats av Camilla Dahlberg
PDF-fil

Kärlek och sökande
Om det tidlösa i musikalen Kristina från Duvemåla
av Camilla Dahlberg
PDF-fil

Utvandrarna
Stipendiatarbete av Emma Oskarsson åk 8 Nybro
PDF-fil

Avvikarnas oundvikliga öde
En queer läsning av Vilhelm Mobergs utvandrarserie
med fokus på relationen mellan Robert och Arvid
av Oscar von Seth
PDF-fil

Moberg översatt till slovakiska:

VILHELM MOBERG: LIST OD MŔTVEHO
PDF-fil

Annons