Vilhelm Mobergs tryckta verk

Romaner

Prinssessan på Solklinten (Ville i Momåla), 1922

Raskens. En soldatfamiljs historia, 1927

Långt från landsvägen, 1929

De knutna hönderna, 1930

A P Rosell, bankdirektör, 1932

Mans kvinna, 1933

Sänkt sedebetyg, 1935

Sömnlös, 1937

Giv oss jorden, 1939

Rid i natt! Roman från Värend 1650, 1941

Soldat med brutet gevär, 1944

Brudarnas källa. En legend om de bofasta, 1946

Utvandrarna, 1949

Invandrarna, 1952

Det gamla riket, 1953

Nybyggarna, 1956

Sista brevet till Sverige, 1959

Din stund på jorden, 1963

Förrädarland, 1967

Berättelser

I vapenrock och linnebyxor (Ville i Momåla), 1921

Inom Baggemosa ägogränser. Bygdehistorier (Ville i Momåla), 1923

Vårplöjning och andra berättelser, 1990

Den riktiga jultomten och andra berättelser, 2010

Dramatik

Hjonelag skall med böneman byggas, 1922, tryckt 2004

Kassabrist, 1926, tryckt 1939

Hustrun, 1928, tryckt 1929

Bröllopssalut, 1929, tryckt 1929

Marknadsafton, 1929, tryckt 1930

Femtioårsdagen, 1931, tryckt 1934

En brevkomedi, 1931, tryckt 1934

Bönder emellan, 1932, tryckt 1933

Våld, 1933

Försvunnen, 1930 (under titeln Psykos), tryckt 1935

Lördagskväll, 1934 (under titeln Lördagsnatt)

Kyskhet, 1936, tryckt 1937

Jungfrukammare, 1938, tryckt 1957

De knutna händerna, 1938, tryckt 1939

Änkeman Jarl, 1939, tryckt 1940

En löskekarl, 1941

Hundra gånger gifta, 1941, tryckt 1965

Rid i natt!, 1942, tryckt 1965

Mans kvinna, 1943

Vår ofödde son, 1945

Jungfru Marie på Fattiggårn, 1946, tryckt 1954

Gudens hustru, 1946, tryckt 1954

Lea och Rakel, 1954

Domaren, 1957

Nattkyparen, 1961

Sagoprinsen, 1962

Kvinnas man, 1964

Din stund på jorden, 1966

Övriga skrifter

Svensk strävan, 1941

Sanningen kryper fram, 1943

Segerstedtstriden, 1945

Den okända släkten, 1950

Fallet Krukmakaregatan. De försvunna polispapperens gåta, 1951

Att övervaka överheten, 1953

Därför är jag republikan, 1955

Komplotterna. Affärerna Unman och Selling, 1956

Bondeåret. En krönika, 1966

Berättelser ur min levnad, 1968

Min svenska historia. Berättad för folket. 1. Från Oden till Engelbrekt, 1970

Min svenska historia. Berättad för folket. 2. Från Engelbrekt t.o.m. Dacke, 1971

I skrivande stund, 1973

Otrons artiklar. Läsning i blandade ämnen, 1973

Annons