Vår kära ordförande sedan 1997, Ingrid Nettervik, har avlidit.

Vi är henne mycket tacksam för det enorma arbete hon har lagt ner på att sprida kunskap om Vilhelm Mobergs författarskap, både i sällskapet och i många andra sammanhang. Hon är mycket saknad, både för sin rika kunskap och för den varma vänlighet hon spred omkring sig.


Ingrid Nettervik 1936 – 2023

________________________________________________________________________


Sofi Oksanen tilldelas Vilhelm Moberg-sällskapets pris för 2023

Den finländsk-estniska författaren, dramatikern och debattören tilldelas priset vid årsmötet på Utvandrarnas Hus i Växjö den 19 augusti med följande prismotivering:

I sina romaner, dramer och övriga skapande uttrycker Sofi Oksanen samma rättvisepatos och frihetslängtan som Vilhelm Moberg. Hennes litteraturscen vidgas i inträngande och insiktsfulla skildringar av estniska folkets lidanden under halvsekellång sovjetisk ockupation. Hon skriver om det folk som vi under hundratals år delat historien med. Hennes texter är tidlöst allmängiltiga och berörande för alla nationaliteters läsare.

Prissumman är på 30 000 kronor.

Foto: Salomonsson agency/Toni Härkönen
________________________________________________________________________

Medlemsbok 2023 blir en spännande samling noveller och berättelser som tidigare enbart varit tryckta i tidningar, utvalda och presenterade av Carl Hyltén-Cavallius.

En dag med Moberg äger rum lördagen den 1 juli i Broakulla. Tema: Barnet hos Moberg. Medverkande är bland andra Samuel Fröler, Gunnel Furuland, Bertil Hulenvik.

Årets årsmöte äger rum i Växjö lördagen den 19 augusti. Medverkande är bland andra professor Anna Williams.