stipendier

Vilhelm Moberg-Sällskapet kan dela ut stipendier för att stimulera studenter och forskare till att fördjupa sig i Vilhelm Moberg och hans gärning. Stipendierna delas ut till arbeten av hög vetenskaplig och språklig kvalitet som knyter an till hans författargärning som journalist, dramatiker eller prosaförfattare.
Juryn består av handledaren samt minst två representanter från Vilhelm Moberg-Sällskapets styrelse.

Vilhelm Moberg-Sällskapets stipendier
Stipendierna för gymnasieuppsatser samt vetenskapliga arbeten är på olika belopp enligt följande:

• 2 000 kronor för gymnasieuppsats
• 3 000 kronor för B-uppsats
• 5 000 kronor för C-uppsats, masteruppsats eller magisteruppsats
• 10 000 kronor för licentiatavhandling
• 30 000 kronor för doktorsavhandling

Kontaktpersoner:
Ingrid Nettervik, ordf. (nettervik.i@telia.com)

Anna-Karin Carlstoft Bramell, vice ordf. (anna-karin.bramell@telia.com)

Amatörteaterstipendium
Vilhelm Moberg-Sällskapet delar även ut ett amatörteaterstipendium på 5 000 kronor.
Vilka kan söka? Amatörteatersällskap som spelar pjäs eller pjäser av Vilhelm Moberg.

Juryn består av minst två representanter från Vilhelm Moberg-Sällskapets styrelse.

Kontaktpersoner:
Ingrid Nettervik (nettervik.i@telia.com)

Anna-Karin Carlstoft Bramell (anna-karin.bramell@telia.com)

Annons