bli medlem

moberg3

Intresset för Vilhelm Moberg och hans författarskap har alltid varit stort. Hans bästa prosa och dramatik är tidlös – och just därför ständigt aktuell. Därför grundades Vilhelm Moberg-Sällskapet den 19 augusti 1989.

Vilhelm Moberg-Sällskapets syfte är:

• att främja intresset och förståelsen för Vilhelm Moberg och hans författarskap

• att verka för att hans texter hålls tillgängliga i goda tryckta upplagor

• att uppmärksamma och stödja forskningen kring hans liv och författarskap, bland annat genom att ge ut en skriftserie

Som medlem får DU:

• årets bok i skriftserien

• minst en småskrift med intressanta texter med Moberg-anknytning per år

• två medlemsbrev

• inbjudan till årsmöte med föredrag, utflykter m.m.

• kontakt med andra Moberg-vänner och Moberg-kännare

Bli medlem

i Vilhelm Moberg-Sällskapet genom att sätta in 250 kronor
för fullbetalande medlem och 50 kronor för
familjemedlem på plusgirokonto nr: 462 12 42-9
Institutioner betalar 300 kronor.

Annons