GDPR

Vilhelm Moberg-sällskapet
Policy för hantering av personuppgifter

Dina medlemsuppgifter är grunden för vår kommunikation med dig som medlem. Genom att betala din medlemsavgift accepterar du att Vilhelm Moberg-sällskapet sparar dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan.

När vi behandlar dina personuppgifter följer vi bestämmelserna i Dataskyddsförordningen, GDPR. Den har till uppgift att skydda din personliga integritet.

www.datainspektionen.se kan du läsa mer.

Vilka personuppgifter behandlas?

Vilhelm Moberg-sällskapet hämtar bara in uppgifter direkt från dig. De enda uppgifter vi behöver är ditt namn, din postadress och eventuellt e-postadress (frivilligt).

Vad använder vi dina personuppgifter till?

Vi behöver dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, för att informera om föreningens aktiviteter via våra utskick och för att du ska få din medlemsbok. Inga personuppgifter säljs vidare till andra föreningar, organisationer eller företag.

Lagring av dina uppgifter

Dina personuppgifter sparas i vårt medlemsregister. Om du inte är nöjd med vår hantering av dina uppgifter finns möjlighet att anmäla detta till Datainspektionen. Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter. Skriv till oss på adress Vilhelm Moberg-sällskapet, Vilhelm Mobergs gata 4, 352 29 Växjö för att få tillgång till informationen.

2018-05-20

Styrelsen i Vilhelm Moberg-sällskapet

Annons