kontakt

Vilhelm Moberg-Sällskapet
Vilhelm Mobergs gata 4
352 29 VÄXJÖ
telefon 0470-70 42 33
(måndagar och tisdagar)
epost: gunilla.grugiel@kulturparkensmaland.se

Ordförande i Vilhelm Moberg-Sällskapet
Ingrid Nettervik
Fogdegatan 9
352 36 VÄXJÖ
telefon 0470-71 16 46
epost: nettervik.i@telia.com

Annons