småskrifter

Nr 1 2005
Birgitta Råd Som om pappa levde.
Vilhelm Moberg om Djurens Plats i Livet
pris: 40:-

Nr 2 2006
Marianne Forssell, Rätt eller röta?
Vilhelm Moberg och rättsaffärerna
pris: 40:-

Nr 3 2007
Ulf Beijbom, Vilhelm Moberg,
Karlshamn och utvandrarna
pris: 40:-

Nr 4 2008
Ingrid Nettervik red.,
Vilhelm Moberg i fejd med hembygden,
en spännande brevväxling
pris: 40:-

Nr 5 2009
C. Stomberg red,
Vilhelm Moberg ”i stor tacksamhet till KB”
pris: 40:-

Nr 6 2010
Ingrid Nettervik red.,
Axplock från dagar med Moberg
Fyra föreläsningar
pris: 40:-

Nr 7 2010 
Ingrid Nettervik red.,
Ny Dag med Moberg
Tre föreläsningar
pris: 40:-

Nr 8 2011
Vilhelm Moberg på KB.
Två utställningar i Kungliga biblioteket till
minnet av Vilhelm Moberg.
pris 40:-

Nr 9 2013
Ingrid Nettervik red.,
Dramatikern Vilhelm Moberg
Tre föreläsningar
pris: 40:-

Nr 10 2014
Ingrid Nettervik red.
En dag med Moberg.
Moberg och religionen.
Spåren i Kalifornien
pris: 40:-

Nr 11 2015
Vilhelm Moberg som samhällskritiker
pris: 40:-

Nr 12 2016
Vilhelm Mobergs språk och det fria ordets kraft
pris: 40:-

Nr 13 2017
Vilhelm Mobergs förhållande till krig och fred
pris: 40:-

Nr 14 2018
Fyra texter, Ingrid Nettervik (red.)
En dag med Moberg
Vilhelm Moberg och medierna samt Raskens
pris: 40:-

Nr 15 2019
Tre texter, Ingrid Nettervik (red.)
Dagar med Moberg i blandad belysning
samt tyskt inskott i Rid i natt!
pris: 40:-

Nr 16 2020
Fem texter. Ingrid Nettervik (red.)
En dag med Moberg och annat om Moberg
pris: 40:-

Nr 17 2020
Vilhelm Moberg. Stridbar demokrat med angivande av författarens namn Otto von Friesen.
pris 40:-
 
Nr 18 2021
Åtta texter, Anna-Karin Carlstoft Bramell (red.)
Författaren, samhällsskildraren, människan. Vilhelm Moberg intervjuad. Åtta texter.
pris: 40:-

Nr 19 2022
Blandat innehåll. Fyra texter, Ingrid Nettervik (red.)
Maria Nilson, Rolf Fredriksson, Ingrid Nettervik och Dag Blanck från En dag med Moberg i Emmaboda.
pris 40:-

Beställ på:
telefon 0470-70 42 33
epost: gunilla.grugiel@kulturparkensmaland.se

Annons